Ramniranjan Kedia Rent A Car Pvt. Ltd. (Allied - 1588)

Contact Person(s) : Mr. Vaibhav Kedia ,

Email : vaibhav.kedia@mk.com,

Mobile : 9820354101, 022-43227777 / 43227799

Address : 19, Kaliandas Udyog Bhavan, Century Bazar Lane, Prabhadevi, Mumbai , mumbai, Maharashtra - 400025