Brijrama Hospitality Pvt. Ltd. (Allied - 1345)

Contact Person(s) : Mr. Rajeev Manhar ,

Email : vp@brijrama.com,

Mobile : 9129414141 / 7317808080

Address : Brijrama Palace, D20/19, Munshi Ghat, Darbhanga Ghat, Dashashwamedh , Varanasi, Uttar Pradesh - 221001